Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Niedzbórz

Niedzbórz. Wieś wzmiankowana w 1349 r. jako Pokryte Wody, później zwana Międzyborzem. W 1503 r. miała miejsce lokacja miasta na prawie chełmińskim. W latach 1535-1795 miasto było siedzibą powiatu. W XVI i XVII w. istniał …

STRZEGOWO OSADA

STRZEGOWO OSADA – Wieś nad rzeką Wkrą. Siedziba urzędu gminy. We wsi duży zakład mleczarski.

Wzmiankowana w dokumencie księcia płockiego Bolesława III z 1349 r. jako osada na skraju borów zawkrzańskich. W XV w. erygowana była tu parafia.

W czasie …

UNIERZYŻ

UNIERZYŻ  – Dawna wieś graniczna pomiędzy kasztelaniami płocką i wyszogrodzką.

Grodzisko wzmiankowane w 1233 r., położone nad Wkrą. Wały do 3 m wysokości. Później wzniesienie wykorzystane do budowy zamku. Przy zamku istniała zapewne kaplica.

Kościół par. pw. św. Walentego wzniesiony …

Unieck

Unieck. We wsi kościół par. pw. św. Jakuba Starszego, drewniany, wzniesiony w 1871 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Fasada klasycystyczna z cofniętą częścią środkową zwieńczona dachem dwuspadowym, na którym ośmiobocz-na sygnaturka. Trójnawowy, z prezbiterium zamkniętym prosto. Wewnątrz figura Matki …

Dziektarzewo

Dziektarzewo. Wieś malowniczo położona nad Wkrą, w pobliżu kompleksu leśnego, ośrodek tradycyjnej sztuki ludowej (tkactwo).

Kościół par. pw. św. Katarzyny, gotycki, murowany z cegły, nie otynkowany, wzniesiony w 1 poł. XVI w., przekształcany w XIX i XX w. Jednonawowy z …

Sarbiewo

Sarbiewo. Wieś nad Raciążnicą, wzmiankowana w 1403 r. Gniazdo rodowe Sarbiew-skich herbu Prawdzie. Kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, drewniany, zbudowany w 2 poł. XVII w., kilkakrotnie przebudowywany. Siedziba jednej z najstarszych parafii na Mazowszu. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. …

Raciąż

RACIĄŻ

Miasto położone na Równinie Raciąskiej, nad Raciążnicą (prawym dopływem Wkry) i jej dopływem Karśnicą. Ok. 4900 mieszk. Siedziba urzędów gminy i gminy miejskiej. Ośrodek przemysłu spożywczego (mleczarnia – uruchomiona w 1974 r., wówczas największa w Polsce przetwórnia mleka; zakłady …

Gralewo

Gralewo. We wsi kościół par. pw. św. Małgorzaty wzniesiony na przełomie XV i XVI w., przebudowywany w XVI i XVII w., znacznie zniszczony w 1915 r., odbudowany w latach 1920-28 wg proj. Włodzimierza Dubika. Późnogotycki, murowany z cegły z użyciem …

Baboszewo

BABOSZEWO – Wieś wzmiankowana w 1254 r. w bulli papieża Innocentego IV. Obecnie siedziba urzędu gminy i lokalny ośrodek przemysłowy (zakład stolarki budowlanej, wytwórnia prefabrykatów, młyn). Kościół par. pw. Matki Boskiej Częstochowskiej zbudowany w latach 1909-14 wg proj. Stefana Szyllera. …

Arcelin

Arcelin – Wieś. 17 sierpnia 1920 r. pomiędzy Arcelinem a Ćwiklinem oddziały polskiej 9 Brygady Kawalerii pod dowództwem mjr. Jana Głogowskiego powstrzymały marsz na zachód bolszewickiej 52 i 53 Brygady Strzelców z 18 Dywizji Strzelców wspartych od płn. dwiema brygadami …