Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Sokołówek

Sokołówek – Wieś. Miejsce urodzenia Zuzanny Morawskiej (1848-1920), pedagoga i powieściopisarki, autorki bajek dla dzieci oraz powieści historycznych (m.in.: „Na zgliszczach zakonu”, „Wilcze gniazdo”, „Giermek książęcy”). Morawska przez wiele lat mieszkała i tworzyła w Mławie.…

Kraszewo

Kraszewo – Wieś. Miejsce dawnego osadnictwa, którego pozostałością jest kurhan – zapewne grobowiec wodza plemiennego z X w. p.n.e., oraz cmentarzysko z przełomu er starożytnej i nowożytnej (okres późne/lateński i wczesnorzymski). Znajdują się one w płn.-wsch. części wsi.

Kościół par. …

Luberadz

Luberadz. Wieś nad Łydy nią, wzmiankowana w 1239 r.

W XIX w. we wsi pracowały gorzelnia, browar, cegielnia i smolarnia.

Pałac -jedna z najciekawszych siedzib wiejskich w Polsce, usytuowany na skarpie rzecznej, wzniesiony w 1789 r. wg proj. Hilarego Szpilowskiego …

Ojrzeń

Ojrzeń – Wieś, siedziba urzędu gminy.

We wsi dworek klasycystyczny, murowany; z 1 poł. XIX w., z podcieniami, otoczony parkiem krajobrazowym. W latach 1831-44 żył i tworzył Bruno Kiciński.

Bruno Kiciński (1797-1844) – dziennikarz, poeta, pisarz i tłumacz. Pisał utwory …

Malużyn

Malużyn. Wieś na lewym brzegu Wkry, przy lokalnej drodze z Glinojecka do Sochocina. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 9 marca 1831 r. poniósł we wsi klęskę, broniący się tu do końca, polski oddział pod dowództwem mjr. Wągrodzkiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej …

Kondrajec

Kondrajec. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 15 sierpnia 1920 r. pomiędzy Kondrajcem a Kucharami doszło do zaciętych walk żołnierzy polskich z 49 pp. pod dowództwem kpt. Nadachowskiego i z 145 pp. pod dowództwem ppłk. Rachmistruka należących do 18 DP z oddziałami …

Sochocin

Sochocin – Wieś nad rzeką Wkrą, oddzielającą Wysoczyznę Ciechanowską od Wysoczyzny Płońskiej. Siedziba urzędu gminy.

W 1385 r. Sochocin otrzymał prawa miejskie jako miasto prywatne od księcia mazowieckiego Janusza I. W 1480 r. został wykupiony przez Janusza II księcia mazowieckiego. …

Biele

Wieś. Ok. 500 m na płd. od szosy, na wysokiej skarpie doliny Wkry, grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane Napoleońskimi Górami. Jest to wał ziemny o wysokości ok. 4 m, w kształcie czworoboku.

3 km na wsch. – Gromadzyn. We wsi obelisk z …

Poświętne

Część miasta Płońska. Dawniej wieś stanowiąca uposażenie płońskiego proboszcza.

Badania archeologiczne prowadzone w latach 1959-60 stwierdziły tu istnienie osady z okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e.

– IV w. n.e.), ze śladami domostw, pieców do wypalania wapna oraz żelaza, a …

Przewodowo

Zespół wsi nad rzeką Przewodówką, na który składają się Przewodowo-Parcele, Przewodowo-Majorat i Przewodowo-Poduchowne. Neogotycki kościół par. pw. św. Rocha z XIX w. Kaplica-grobowiec z 1831 r. wzniesiona przez posła i sędziego pokoju powiatu pułtuskiego Pawła Grąbczewskiego.…