Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

MŁAWKA

MŁAWKA

Wieś nad rzeką Mławką. We wsi w 1944 r. Niemcy zaczęli wznosić pomnik-mauzoleum poświęcony żołnierzom Wehrmachtu, którzy zginęli we wrześniu 1939 r. przełamując polską umocnioną obronną pozycję mławską. Niemcy planowali wzniesienie jeszcze 3 podobnych …

MŁAWA

MŁAWA – 1. Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej 2. Muzeum Juszkiewiczów 3. Ratusz 4. Kościół famy Świętej Trójcy 5. Pomnik św. Wojciecha 6. Drewniany spichlerz „Letewetówka” 7. Kaplica św. Wawrzyńca 8. Kopiec upamiętniający powstańców 1863 r. 9. Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego…

ŻUROMINEK

ŻUROMINEK

Wieś. Wzmiankowana w 1247 r. jako własność katedry płockiej.

W 1497 r. podarowana przez biskupa płockiego Piotra z Chodkowa kapitule płockiej, której własnością była do 1795 r. Od 1578 r. używana była nazwa Żuromin Kapitulny.

Kościół par. pw. św. …

Drogiszka

Drogiszka. We wsi kościół fil. pw. św. Krzyża (Matki Boskiej Częstochowskiej), zbudowany w XVII w., zapewne w 1635 r., przebudowany w 1939 r. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany ozdobnie z olistwowaniem. Jednonawowy, z węższym, zamkniętym prosto prezbiterium, do którego dobudowana zakrystia.…

Mdzewo

Mdzewo

We wsi w czasie wojny polsko-bolszewickiej 12 sierpnia 1920 r. bolszewicka 3 Dywizja Strzelców przełamała obronę wojsk polskich i zajęła wieś. 18-19 sierpnia 1920 r. kontruderzenie kawalerii pod dowództwem pik. Gustawa Dreszera wyparło ze wsi oddziały bolszewickie IV armii.…

BIEŻUŃ

BIEŻUŃ

Miasto na Równinie Raciąskiej, nad rzeką Wkrą (Działdówką). Ok. 2100 mieszk., lokalny ośrodek przemysłowy i usługowy. Siedziba urzędu gminy. Wzmiankowany w XIII w. jako osada rybacka. W końcu XIV w. kasztelan płocki Jędrzej z Golczewa wzniósł tu zamek obronny …

RATOWO

RATOWO

Wieś nad Mławką, nieopodal jej ujścia do Wkry. Wzmiankowana w 1494 r. W XVII w. własność Narzymskich. W 1685 r. sprowadzeni zostali bernardyni. W XVIII w. własność Niszczyckich.

Kościół pobernardyński, obecnie fil. pw. św. Antoniego Padewskiego, wzniesiony w latach …

RADZANÓW

RADZANÓW

Wieś nad Wkrą, przy ujściu Mławki. Siedziba urzędu gminy. Wzmiankowana w XIV w. Gniazdo rodowe Radzanowskich herbu Prawdzie.

W 1400 r. lokacja miasta. W XV i XVI w. rozwój dzięki produkcji sukna wysoko cenionego na płn. Mazowszu i w …