Monument til Ghetto Heroes

Monument til Ghetto Heroes ligger på torget i ul. Zamenhof, utgitt i 1948 r. i henhold til designet. N. Rappaporta i L.M. Suzina, til minne om det væpnede opprøret i Warszawa-gettoen i april-mai 1943 r. Monumentet er laget av grå basalt i form av en vertikalt plassert trapes med bronserelieffer i den sentrale delen som viser ghettoopprørere på den ene siden, på den annen side marsjen av jøder til utryddelse. To menoraher foran monumentet (syv-grenede lysestaker). Bergmaterialet som ble brukt til å bygge dette monumentet ble samlet inn av nazistene til det tyske seiersmonumentet, som skulle bygges i Warszawa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *