Snekkere

En landsby ved Mołtava-elven.

En murstein herregård fra slutten av 1800-tallet., ligner sveitsiske bygninger. En-etasjers front, to-etasjes fra hagesiden. I nærheten mursteinsbygninger fra slutten av 1800-tallet., kornkammer og svinesti. Landskapspark med 2 halv. XIX m., redesignet på 1900-tallet, bruker variert, ujevnt terreng. Det er en dobbel rad med kastanjetrær i parken, gamle asketrær og eik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *