Tømmerhuggere

Tidlig middelaldersk høyborg.

4 km og zach. grusveier – Tømmerhuggere. En landsby ved elven Vistula. Nevnt i midten. XIII w. som eiendommen til benediktinermunkene fra Płock. På begynnelsen av 1800-tallet. et av sentrene for tysk kolonisering. Nær Vistula, en tidlig middelalderlig bosetning kjent som "Round Mountain". Ringformet med en dimensjon 125 på 75 m. Akselhøyde 3 m, en vollgrav som forbinder ravinen. Datert til tre bosettingsfaser VI, VII-VIII og XI w. Identifisert med den opprinnelige Wyszogród-festningen. Ødelagt ved graving av jordfestninger under andre verdenskrig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *