hellig

En del av byen Płońsk. Tidligere en landsby som var lønnen til soknepresten i Płońsk.

Arkeologisk forskning utført i 1959-60 fant eksistensen av et oppgjør fra perioden med romersk innflytelse (Jeg w. p.n.e.

– IV m. ingen.), med spor etter hus, kalk og jernovner, og utstyr for garvning av huder. Blant gjenstandene som ble funnet, blant andre. tempelringer laget av sølv og bronse. Det ble også funnet spor etter en bosetning fra 1100-tallet.

I det lokale herregården som tilhører Wejher-familien siden august 1865 til august 1866 r. Henryk Sienkiewicz var veileder. Her skrev han sin første, den upubliserte romanen "Offer". W 1963 r. en minneplakk ble plassert på herregården.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *