Gródkowo

På avstand 3 km mot nord. fra Rębów – Gródkowo. En landsby mellom Wyszogród og Kobylniki. Det opprinnelige navnet på landsbyen Grodkowo. Herregården ble reist midt i. XIX m. for Dziewanowski-familien og utvidet i begynnelsen av. XX m. Den eldre delen med funksjonene i klassisisme og nyrenessanse, murstein og pusset, enetasjesbygningen er nå i ruiner. Nyere del, neorenesansowa, murstein og pusset, to-etasjes, dekket med gaveltak, ødelagt. En murstein uthus med 1918 r. Rester av en enorm landskapspark med plen og en rekke kastanjetrær.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *