Kiełpin Poduchowny

2 km mot øst. fra veikrysset – Kiełpin Poduchowny. I landsbyen, på kirkegården: graver (stort sett kollektivt) Polske soldater fra hæren "Poznań” og "Pommern" som døde i september 1939 r. (inkludert den symbolske gen. brig. Mikołaj Boltuc), statue av 1962 r. viet til ca.. 2500 Polske soldater, inkludert z 6 Mounted Rifle Regiment fra Zhovkva, 8 Mounted Rifle Regiment, 12 Uhlan regiment og 21 Regiment of Vistula Lancers, et monument med en basrelief av bronse som skildrer en ørn og en lanser under den innviede ladningen 105 som døde i september 1939 r. soldater fra 14 Jazłowiec Lancers 'Regiment, et monument over de allierte flyverne skutt ned over Łomianki 18 september 1944 r., graver til hjemmearmepartisanerne fra "Kampinos" -gruppen som døde under andre verdenskrig.

På avstand 1 km mot nord. øst. fra landsbyen Kiełpińskie Lake naturreservat – opprettet i 1988 r. på overflaten 20,54 ha, for å beskytte oksesjøen i Vistula med sin karakteristiske flora og fauna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *