Sopp

W 1 km mot sør. fra landsbyen langs Jamno-grusveien. Landsbyen nevnt i 1297 r. Fra begynnelsen- XIV w. gjøre 1854 r. det var et sogn her. St.. Martin.

På den gamle kirkegården er det en gravstein fra begynnelsen av 1900-tallet. XIX m. ordnet i form av en pyramide av feltstein og pusset. Den har lesbare Bończa og Zaremba våpenskjold.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *