Brønner

I landsbyen ble et palass reist på slutten av 1700-tallet. i henhold til designet. Hilary Szpilowski for Skarżyński-familien. Klassiker, murstein og pusset. Den består av hoveddelen og to sideuthus som ligger vinkelrett på den, forbundet med hoveddelen ved hjelp av dobbeltbrutte kolonnegallerier. Hoveddelen er to-etasjes, på en rektangulær projeksjon, fra forsiden med lite ytre avantkorps og en ionisk innfelt portik, fra hagen med fremtredende kantbrudd og terrasser. Slottet er i en vidstrakt tilstand. Rester av en landskapspark med eksemplarer av gamle trær og en kunstig grotte, hvorfra kilden strømmer, reist i 1907 r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *