Żochowo

Żochowo. I landsbyen for en overnatting hos 3 på 4 juli 1410 r. De viktigste polsk-litauiske-ruthenske styrkene under ledelse av kong Władysław Jagiełło stoppet i antall 39 000 soldater og 10000 vogner som går på ekspedisjon mot de tyske riddere. I landsbyen, en minnestein av 1961 r. plassert på en liten haug (på venstre bredd av Pionki nær broen). På bakken er det spor etter kirkegrunnlaget i form av store uberegnelige steinblokker. Trekirke. St.. St.. Stanisław Biskupa og Dorota nevnt i 1598 r., ble nevnt som ødelagt på slutten av 1700-tallet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *