Borowice

BOROWICE – I byn byggdes ett herrgård 1918 r. för Turski. Renoverat i 1995 r. Den har särdrag av nyrenässans och nyklassicism. Tillverkad av tegel och putsad. Byggd på planen för en långsträckt rektangel med tre avantkorps. Kantryziterna är något högre än herrgårdens huvuddel. Den centrala risaliten är bredare och högre än de andra. Den föregås av en tvåvåningsportik med två ändpelare på båda våningarna

och två toskanska kolumner i mitten. Den är toppad med en triangulär gavel med en oculus. Herrgårdens enskilda delar är täckta med gaveltak med breda takfot. Herrgården är omgiven av en park som är etablerad mitt i. XIX med., omorganiseras under åren 1908-13, med bevis på gammalt trä.

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *