Joniec

Joniec. En by som ligger vid floden Wkra, säte för kommunkontoret. Nämns på 1100-talet. under namnet Juniec. Från 11 till slutet av 1700-talet. Płocks biskopers egendom. Resterna av det tidigare fästet är dess rester vid flodkorsningen.

Klassicistisk församlingskyrka. pw. st. Louis byggde in 1784 r. på bekostnad av biskopen i Płock, Michał Jerzy Poniatowski. Tillverkad av tegel och putsad, enkel-skepp. Fasaden är uppdelad med par toskanska pilastrar. Inuti finns målningar av z 1912 r. gjord av Władysław Drapiewski. Framför kyrkan finns en sen-gotisk granitgrupp från 15-1600-talet. Bredvid kyrkan finns ett tegelklassikerklockstapel, St. 1784 r. Ovanför ingången till klockstapeln finns en stenplatta finansierad av Michał Jerzy Poniatowski, biskopen av Płock, ordföranden för National Education Commission i 1784 r. Den har bokstäver i alfabetisk ordning, siffror och en versinskrift om fördelarna med regeringsaktiverad vetenskap. En liknande platta också finansierad av biskop M.. J. Poniatowski, som innehåller bokstäver, mått och verser från katekismen, ligger vid katedralen i Kielce.

På kyrkogårdens kyrkogård, den klassicistiska gravstenen till Antoni Poniatowski z 1838 r.

I byn finns gravar av polska soldater som dog i 1920 r.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *