Kanigowo

På avstånd 2 km österut. från Peplow – Kanigowo. Byn som nämns i 1408 r. En tegelgård från slutet av 1800-talet. byggd för familjen Baranowski, förvrängd rekonstruktion i 1986 r. Tegelstenar och putsade, om funktionerna i neo-barocken. Längsgående höjder dekorerade med tre lätt utskjutande avantkorps. Designad utan en portik som är karakteristisk för denna typ av byggnad. Bredvid gårdens byggnader, tegel, från slutet av 1800-talet: spel reserv, ladugård och spannmål. Landskapspark från slutet av 1800-talet. med en askväg och gamla kastanjeträd.

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *