Nadułki

Nadułki. Byn nämndes mitt i. XV med. som Nadołki. Herrgården byggdes på 1600-talet., byggdes om till nyrenässans på 1800-talet, utvidgas av en sen-klassicistisk del i slutet av 1800-talet. Tillverkad av tegel och putsad, i den nyare delen är den delvis rustik. Den äldre delen är oregelbunden, nyare regelbunden och symmetrisk. I den nyare delen finns en treaxlig förlängning med en loggia toppad med en triangulär gavel, och ovanför huvudentrén finns en gjutjärn, rikt dekorerad på sidorna, glaserad kapell. Runt herrgården, resterna av en landskapspark med 1899 r. enligt designen. Teodor Chrząński med en rektangulär damm och en lindgränd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. behövliga fält är markerade *