Trakt Królewski

Trakt Królewski

Plac Zamkowy – Krakowskie Przedmieście – ul. Nowy Świat – plac Trzech Krzyży – Aleje Ujazdowskie – Belweder

Trakt Królewski to popularna nazwa trasy prowadzącej sprzed Zamku Królewskiego do Łazienek Królewskich. Ma ok. 6 km długości, a na jej pokonanie z pobieżnym zwiedzaniem należy przeznaczyć do 6 godzin.

Wędrówkę rozpoczynamy z placu Zamkowego, skąd kierujemy się na Krakowskie Przedmieście – pierwszy odcinek Traktu Królewskiego. U wylotu ulicy, po prawej stronie znajduje się późnobarokowa kamienica Johna (Krakowskie Przedmieście nr 89) zbudowana w XVIII w. i kilkakrotnie przebudowywana. Od 1909 r. była w posiadaniu Aleksandra Johna. Ma trzy kondygnacje i nakryta jest dachem mansardowym z lukarnami. Po zniszczeniach w czasie powstania warszawskiego została odbudowana, a podstawowym materiałem ikonograficznym użytym do jej odbudowy był precyzyjnie namalowany obraz Bernarda Bellotta Canaletta „Plac Zamkowy”. Wewnątrz kamienicy znajdują się ruchome schody prowadzące do przebiegającej tunelem pod placem Zamkowym Trasy W-Z. W kamienicy tej oraz sąsiadującej z nią kamienicy Prażmowskich ma siedzibę Związek Literatów Polskich.

Kościół pw. św. Anny w Warszawie

Naprzeciw kamienicy również u wylotu Krakowskiego Przedmieścia znajduje się akademicki (pełni tę funkcję od 1928 r.) kościół pw. św. Anny. Ufundowany został w 1454 r. przez księżnę Annę Holszańską (wówczas wdowę po księciu mazowieckim Bolesławie) dla sprowadzonych tu bernardynów. Kościół i klasztor były wielokrotnie przebudowywane. Kościół jest budowlą gotycko-barokową ze wspaniałą klasycystyczną fasadą, zaprojektowaną przez Christiana Piotra Aignera, wykonaną w latach 1786-88, ozdobioną umieszczonymi w niszach figurami ewangelistów wykonanymi przez Jakuba Monaldiego. Jednonawowy z wydzielonym, zamkniętym wielobocznie prezbiterium i przylegającymi z lewej strony nawy: kaplicą Kryskich (ob. pw. błog. Ładysława z Gielniowa – patrona Warszawy; tu spoczywają jego relikwie) dobudowaną w 1620 r. i kaplicą Najświętszej Marii Panny Loretańskiej z lat 1832-37 wzniesioną dla przeniesionej tu z kościoła bernardynów na Pradze uważanej za cudowną figury Matjg, Boskiej. Wnętrze nawy i kaplicy Kryskich pokrywają iluzjonistyczne malowidła wykonane w poł. XVIII w. przez bernardyna Walentego Zebrowskiego (w znacznym stopniu zrekonstruowane). Wewnątrz zespół rokokowych ołtarzy i intarsjowanych konfesjonałów. Korytarz łączący kościół i klasztor ma gotyckie sklepienie kryształowe. Na fasadzie kościoła tablica upamiętniająca spotkanie papieża Jana Pawła II z młodzieżą, które odbyło się przed kościołem w 1979 r. W sąsiedztwie kościoła dzwonnica murowana z 1582 r., przebudowana w latach 1820-21, ob. wykorzystywana także jako punkt widokowy.

Za kościołem po lewej stronie Krakowskiego Przedmieścia (pod nr. 66) klasycystyczny dawny Odwach, z arkadową fasadą, zbudowany w latach 1818-21 wg proj. Christiana Piotra Aignera, przebudowany w 1884 r. W budynku tym w latach 1870-84 mieściło się Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, w latach 1890-91 swoją pracownię fizyczną miała tu Maria Skłodowska-Curie – dwukrotna laureatka Nagrody Nobla (upamiętnia to tablica z 1935 r.), a w 1906 r. zostało założone Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (upamiętnia to tablica z 1981 r.).

Artykuł Cofnij

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *