Daniszewo

På avstand 3 km mot øst. fra landsbyen Nadułki – Daniszewo. Landsbyen ble nevnt på 1300-tallet. Sognekirke. pw. Transfigurasjon av Herren, tre innebygd 1717 r., revet i 1994 r. (angivelig med det formål å gjenopprette – bygging av en ny pågår imidlertid i nabolaget, teglkirke), kadaverkonstruksjon, bordet, på en steinfundament. På en rektangulær projeksjon, tre skip, med et smalere kor lukket på tre sider. Fra Vesten. to-tårn klassikere tangent fasade lagt på 1883 r. På ryggen, fra øst, åttekantet tårn. Barokk inni, laget ca.. 1717 r. hovedalter i 2 side. I hovedalteret er det et maleri av Guds mor med barnet, Gotisk, malt på slutten av 1400 eller begynnelsen av 1900-tallet. XVI w. På baksiden, et maleri fra begynnelsen av 1400- og 1500-tallet. skildrer personifiseringen av døden (et lik under nedbrytning, med en ljå, flettet med slanger og dekket med padder). Et murstensklokke fra slutten av 1800-tallet ved siden av kirken.

Smeden av 1923 r., murstein laget av stein.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *