Archiwum kategorii: Północne Mazowsze

NIDZICA

NIDZICA

Miasto na terenie Garbu Lubawskiego, nad rzeką Nidą (dopływ Wkry), ok. 15 400 mieszk. Ośrodek przemysłowy (mechanika precyzyjna – produkcja aparatury rentgenowskiej, izolacyjne materiały budowlane, zakłady drzewne, przetwórstwo spożywcze – m.in. produkcja win i …

Białuty

Białuty. We wsi kościół par. pw. św. Jakuba Starszego, murowany, z 1884 r., bezstylowy. W łesie na płd. zach. od wsi Białuty pomnik wystawiony w 1955 r., poświęcony 12000 Polaków z obozu w Działdowie, rozstrzelanym tu przez hitlerowców w latach …

KUKLIN

KUKLIN

Wieś wzmiankowana w 1349. Drewniany kościół fil. pw. św. Anny wzniesiony jako kaplica w 1754 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem, jednonawowy z nie wyodrębnionym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nakryty dachem dwuspadowym. Pośrodku kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz manierystyczny ołtarz główny …

Uniszki Zawadzkie

Parking usytuowany na grzbiecie pasma wzgórz, w sąsiedztwie wsi Uniszki Zawadzkie.

Wzdłuż wzgórz przebiegała główna linia polskiej obrony we wrześniu 1939 r. obsadzona na tym odcinku przez żołnierzy z 20 Dywizji Piechoty ze składu armii „Modlin”. W pobliżu parkingu monumentalny …

Czarny Bryńsk

W 8 km na wsch. drogą żwirową od Górzna – Czarny Bryńsk. Wieś położona w centrum Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, wśród dużego kompleksu leśnego, powstała w wyniku podziału administracyjnego Bryńska dokonanego w 1772 r. Wcześniej Bryńsk był w posiadaniu biskupów płockich. …

GÓRZNO

GÓRZNO

Miasto położone na Pojezierzu Dobrzyńskim, nad jeziorami Młyńskim (powierzchnia 26 ha, głębokość 6 m) i Górzno (powierzchnia 47 ha, głębokość 16 m), nieopodal zach. skraju Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Ok. 1400 mieszk., siedziba urzędu gminy. Miejscowość letniskowa.

Jako osada wzmiankowane …

LIDZBARK

LIDZBARK

Miasto na Równinie Urszulewskiej, położone nad rzeką Wel i jeziorem Lidzbarskim Wielkim, na płd. skraju Pojezierza Iławskiego. Nazwa miasta w odróżnieniu od Lidzbarku Warmińskiego podawana jest czasem w brzmieniu Lidzbark Welski. Miasto jest popularnym ośrodkiem turystycznym. Liczy ok. 8400 …

GRÓDKI

GRÓDKI

Wieś wzmiankowana w 1329 r. Pozostałości zespołu dworskiego z XIX w. (stajnia, resztki parku).
W pobliżu wsi szereg stanowisk archeologicznych. W odległości 1 km na wsch. od wsi 5 dużych kurhanów z okresu VI-IV w. p.n.e., a na płd. …

DZIAŁDOWO

DZIAŁDOWO – 1. Zamek krzyżacki 2. Ratusz 3. Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 4. Synagoga 5. Pomnik i mogiły rozstrzelanych Polaków 6. Pomnik na terenie obozu pracy założonego przez hitlerowców

Miasto na płd. krańcu Garbu Lubawskiego, nad rzeką Działdówką (nazwa górnego …

IŁOWO OSADA

IŁOWO OSADA

Wieś. Siedziba urzędu gminy. Dawna wieś szlachecka o nazwie Iłów, która rozwinęła się w XIX w. dzięki budowie pruskiej kolei malborsko-mławskiej. Tu mieściła się pruska stacja graniczna. W latach 1941-45 hitlerowcy zorganizowali tu obóz dla dzieci.dzięki budowie pruskiej …