Czarny Bryńsk

W 8 km na wsch. drogą żwirową od Górzna – Czarny Bryńsk. Wieś położona w centrum Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, wśród dużego kompleksu leśnego, powstała w wyniku podziału administracyjnego Bryńska dokonanego w 1772 r. Wcześniej Bryńsk był w posiadaniu biskupów płockich. Po podziale Czarny Bryńsk został własnością Michała Rudzińskiego, od 1797 r. Adama Fortunata Zaleskiego, a od 1826 r. Franciszka Czapskiego. W 1806 r. w karczmie w pobliskiej Wę-gorni nastąpiło spotkanie „na szczycie” pruskiego gen. Biilowa Z francuskim marszałkiem Neyem. W1993 r. powołano tu ośrodek dydaktyczny – Zieloną Szkołę „Ekoczar”, w której przybliża się wypoczywającym tu uczniom problemy ochrony przyrody.

W sąsiedztwie wsi (1 km na zach.) rezerwat przyrody „Czarny Bryńsk”, utworzony w 1973 r. na powierzchni 11,34 ha w celu ochrony stanowiska kloci wiechowatej, rzadkiej w tej części Polski atlantyckiej rośliny szuwarowej. Ochroną objęty jest obszar jeziora z otaczającym go torfowiskiem. Występują tu także inne osobliwości przyrodnicze: rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, widłak wroniec i niezwykłe licznie grzybień biały.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *