Kościół pokamedulski pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pokamedulski pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (seminaryjny) przy ul. Dewajtis na Bielanach. Pierwotny, drewniany wzniesiono na pocz. XVII w. W latach 1669-1710 oraz 1733-55 zastąpiony murowanym z klasztorem i zespołem 13 eremów. Kościół późnobarokowy, na rzucie ośmio-boku z pozornym transeptem (2 duże kaplice). Wnętrze ozdobione rokokową dekoracją stiukową, a w zakrystii na sklepieniu malowidła wykonane przez Michała Anioła Palloniego. Wewnątrz obrazy Franciszka Smuglewicza (?), urna z sercem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i sercem jego matki, Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich. Na zewnątrz od płn. pochowany jest Stanisław Staszic (1755-1826) – czołowy ideolog polskiego Oświecenia, współinicjator reform Sejmu Wielkiego, działacz na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. W części klasztornej swoją siedzibę ma Akademia Teologii Katolickiej. W pobliżu nowo powstały zespół budynków Warszawskiego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela. Całość otoczona jest Lasem Bielańskim – obecnie, od 1973 r., rezerwat przyrody o powierzchni 130,35 ha (resztka dawnej Puszczy Mazowieckiej na obszarze aglomeracji miejskiej, liczne pomnikowe okazy dębów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *