Kościół pokamedulski pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny

Kościół pokamedulski pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (seminaryjny) przy ul. Dewajtis na Bielanach. Pierwotny, drewniany wzniesiono na pocz. XVII w. W latach 1669-1710 oraz 1733-55 zastąpiony murowanym z klasztorem i zespołem 13 eremów. Kościół późnobarokowy, na rzucie ośmio-boku z pozornym transeptem (2 duże kaplice). Wnętrze ozdobione rokokową dekoracją stiukową, a w zakrystii na sklepieniu malowidła wykonane przez Michała Anioła Palloniego. Wewnątrz obrazy Franciszka Smuglewicza (?), urna z sercem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i sercem jego matki, Gryzeldy Konstancji z Zamoyskich. Na zewnątrz od płn. pochowany jest Stanisław Staszic (1755-1826) – czołowy ideolog polskiego Oświecenia, współinicjator reform Sejmu Wielkiego, działacz na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. W części klasztornej swoją siedzibę ma Akademia Teologii Katolickiej. W pobliżu nowo powstały zespół budynków Warszawskiego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela. Całość otoczona jest Lasem Bielańskim – obecnie, od 1973 r., rezerwat przyrody o powierzchni 130,35 ha (resztka dawnej Puszczy Mazowieckiej na obszarze aglomeracji miejskiej, liczne pomnikowe okazy dębów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *