Bodzanów

Wieś nad rzeką Mołtawą. Siedziba urzędu gminy.

Wzmiankowana w XIII w. jako uposażenie zakonu norbertanek z Płocka. Prawa miejskie otrzymała w 1351 r. Szczególny rozwój zwłaszcza w XV i XVI w„ wtedy pracowały tu liczne warsztaty rzemieślnicze. Po wojnie pol-sko-szwedzkiej w poł. XVI w. powolny upadek miasta. W 1869 r. utrata praw miejskich.

Zachowany układ urbanistyczny z XIV-XIX w. z prostokątnym rynkiem.

Kościół par. pw. Najświętszej Marii Panny, murowany z XIV/XV w., przebudowany w XVIII i 1 poł. XIX w. (wg. proj. Henryka Marconiego) i w 1888 r. Murowany z cegły w układzie gotyckim i wendyjskim z użyciem kamieni polnych, kół młyńskich i kul armatnich, otynkowany. Wewnątrz malowidła ścienne wykonane w 1928 r. przez Władysława Drapiewskiego. Maniery -styczny lewy, boczny ołtarz z pocz. XVII w. z figurami św. św. Stanisława i Wojciecha biskupów.

Domy drewniane i murowane z XIX w.

Drewniany młyn wodny z poł. XIX w. (ul. Poniatowskiego).

Drewniany wiatrak paltrak z 1920 r.

Na cmentarzu par. mogiły 13 partyzantów zamordowanych przez hitlerowców 18 września 1942 r. oraz grób kpr. Ignacego Feliksa Grabowskiego z 20 DP, poległego 26 sierpnia 1939 r. w czasie niemieckiej prowokacji granicznej, jaka miała miejsce przy słupie granicznym nr 004 we wsi Bronisław w okolicach Mławy.

Cmentarz żydowski, ul. Mickiewicza. Ogrodzony, zaniedbany.

W Chodkowie (ob. przedmieście Bodzanowa) urodził się w XV w. biskup płocki Piotr z Chodkowa, profesor medycyny, nauczyciel synów księcia płockiego Bolesława III. Pochowany jest w ufundowanej przez siebie kaplicy pw. św. Piotra w katedrze płockiej.

3 km na płn. wsch. – Mąkolin. We wsi murowany dwór z końca XIX w. Pomnik przyrody – głaz narzutowy, granit drobnoziarnisty o obwodzie 1200 cm i wysokości części nadziemnej 100 cm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *