Chociszewo

We wsi kościół par. pw. św. Leonarda, drewniany, wzniesiony w latach 1830-35 w miejscu wcześniejszego z 1740 r., przebudowany w roku 1878. Konstrukcji zrębowej, oszalowany, na rzucie prostokąta, z wydzielonym prosto zamkniętym prezbiterium.

Na zewnątrz ostrołukowo zamknięte okna o wachlarzowato rozłożonych szprosach. Od frontu ryzalitowo wysunięta wieża konstrukcji słupowej. Jednonawowy, po bokach prezbiterium dwa pomieszczenia z lożami w górnych częściach. Wewnątrz ołtarz główny późnorenesansowy z pocz. XVII w. z figurami św. św.

Piotra i Pawła, oznaczony herbem Jelita, zapewne Jerzego Zamoyskiego, opata czerwińskiego i biskupa chełmskiego. W polu głównym obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w predelli obraz „Opłakiwanie Chrystusa”, w zwieńczeniu obraz św. Leonarda – wszystkie z XVII w. W kruchtach zach. i płd. późnogotyckie krucyfiksy z 1 poł. XVI w. Obok kościoła neoromańska murowana dzwonnica z końca XIX w.

Murowany dwór z 2 poł. XIX w., późnoklasycystyczny, piętrowy, w otoczeniu parku krajobrazowego założonego w 2 poł. XIX w.

6 km na płn. – Pieścidła. Wieś wzmiankowana w 1426 r. Na płd. wsch. od wsi, w lesie, grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane „Okop”, datowane na XII w. Pierścieniowate o średnicy ok. 34 m i wysokości wału do 90 cm. Otoczone fosą o szerokości 4 m.

W odległości 1 km na płn. od wsi Pieścidła rezerwat przyrody „Noskowo” utworzony w 1977 r. na powierzchni 75,79 ha, chroniący las liściasty o charakterze lęgu i grądu pochodzenia naturalnego z licznymi drzewami pomnikowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *