Gąsiorowo

We wsi duży kościół fil. (do 1847 r. par.) pw. św. Jana Chrzciciela wzniesiony w 1792 r. z fundacji biskupa płockiego Hilarego Szembeka. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany. Architekturą nawiązuje do barokowych świątyń murowanych. Korpus nawowy na planie zbliżonym do kwadratu z prezbiterium węższym zamkniętym prosto. Dach kryty gontem. Na krańcu kalenicy ośmioboczna wieżyczka – sygnaturka. Wnętrze trójprzestrzenne, rozdzielone 2 parami słupów. Wyposażenie głównie barokowe. Obok dzwonnica z 1887 r., drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana z olistwowaniem, na planie kwadratu, jednokondygnacyjna. W górnych częściach ścian po 2 otwory dzwonowe.

Dach namiotowy kryty gontem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *