Jeżewo

Wieś na Równinie Raciąskiej.

5 lipca 1410 r. zatrzymały się tu główne siły polsko-litewsko-rus-kie pod wodzą króla Władysława Jagiełły biorące udział w wyprawie na Krzyżaków. W tym dniu do króla przybyli rozjemcy węgierscy i wysłannik krzyżacki, którzy proponowali pokój. Wobec zdecydowanych żądań króla Władysława Jagiełły w sprawie zwrotu ziemi dobrzyńskiej, zaniechania aneksji Żmudzi oraz wynagrodzenia szkód wojennych wysłannicy opuścili obóz polski.

Kościół par. pw. św. Bartłomieja, murowany, wzniesiony w 1 poł. XVI w. przebudowany ok. 1740 r., trójnawowy, późno-gotycki o cechach barokowych, oszkarpowany. Fasada ujęta wolutami zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Wyposażenie wnętrza barokowe z XVIII w.

Drewniany wiatrak koźlak z 2 poł. XIX w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *