Malużyn

Malużyn. Wieś na lewym brzegu Wkry, przy lokalnej drodze z Glinojecka do Sochocina. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 9 marca 1831 r. poniósł we wsi klęskę, broniący się tu do końca, polski oddział pod dowództwem mjr. Wągrodzkiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 18 sierpnia 1920 r. polska Brygada Syberyjska pod dowództwem płk. Kazimierza Rumszy rozgromiła bolszewicki 481 pp. z 84 Dywizji Strzelców. Poległo ok. 500 żołnierzy sowieckich.

Kościół par. pw. św. Wojciecha i Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, drewniany, zbudowany w 1780 r. z wykorzystaniem starszego, murowanego prezbiterium z 1 poł. XVI w. Jednonawowy, nawa konstrukcji zrębowej, oszalowana. Na kalenicy czworoboczna sygnaturka, dobudowana w 2 poł. XIX w. Wewnątrz wczesnobarokowy ołtarz główny z 1 poł. XVII w. i późno-gotyckie rzeźby z XVI w. przedstawiające Matkę Boską z Dzieciątkiem, Chrystusa Zmartwychwstałego i Chrystusa na krzyżu. Drewniana, rzeźbiona ambona pochodzi z XVII w., a gotycka, kamienna kropielnica z XV w. Wewnątrz wykonana z czarnego marmuru tablica epitafijna Franciszkowej Dunin-Swięcickiej (zm.1649), z rytymi herbami: Łabędź, Korab, Prawdzie i Rogala. W sąsiedztwie kościoła drewniana dzwonnica z 1655 r., zbudowana na rzucie zbliżonym do kwadratu, jednokondygnacyjna, konstrukcji słupowej, oszalowana. Dach namiotowy z powiekami, kryty gontem.

Na skarpie nad rzeką drewniany dwór z poł. XIX w., otoczony pozostałością parku krajobrazowego ze starymi jesionami, których obwody pni mają do 400 cm.

Cmentarz rzymskokatolicki z mogiłami żołnierzy poległych w wojnie 1920 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *