RADZANÓW

RADZANÓW

Wieś nad Wkrą, przy ujściu Mławki. Siedziba urzędu gminy. Wzmiankowana w XIV w. Gniazdo rodowe Radzanowskich herbu Prawdzie.

W 1400 r. lokacja miasta. W XV i XVI w. rozwój dzięki produkcji sukna wysoko cenionego na płn. Mazowszu i w Prusach. Miejsce bitew w okresie powstania styczniowego. 21 marca 1863 r. przegrana bitwa oddziałów powstańczych pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego z oddziałem carskim mjr. Żewachowa. Bitwa rozpoczęła się pod Wróblewem. Powstańcy po załamaniu się obrony wycofali się przez Wkrę do Radzanowa, skąd zostali szybko wyparci w kierunku Siemiątkowa-Rogali. 17 lipca 1863 r. miało miejsce starcie oddziału powstańczego z liczącym kilkudziesięciu żołnierzy oddziałem carskim. W 1869 r. nastąpiła utrata praw miejskich.

Zachował się układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem pośrodku. Neobarokowy kościół par. pw. św. Franciszka z Asyżu, wzniesiony w latach 1926-32 wg proj. Stefana Szyllera, murowany z cegły i tynkowany. Jednonawowy, z transeptem i węższym od nawy prezbiterium. W ołtarzu głównym pochodzący ze spalonego w XIX w. kościoła w Zgliczynie flamandzki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., przemalowany w XX w. Usytuowanie postaci na obrazie jest dość rzadko stosowane – Dzieciątko stoi na stoliku obok Matki Boskiej. Obraz ozdobiony XVII-wieczną sukienką i licznymi wotami, co świadczy o jego wielowiekowym kulcie. Synagoga zbudowana w latach 1875-1904, przy rynku – obecnie biblioteka.Zachował się układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem pośrodku. Neobarokowy kościół par. pw. św. Franciszka z Asyżu, wzniesiony w latach 1926-32 wg proj. Stefana Szyllera, murowany z cegły i tynkowany. Jednonawowy, z transeptem i węższym od nawy prezbiterium. W ołtarzu głównym pochodzący ze spalonego w XIX w. kościoła w Zgliczynie flamandzki obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVII w., przemalowany w XX w. Usytuowanie postaci na obrazie jest dość rzadko stosowane – Dzieciątko stoi na stoliku obok Matki Boskiej. Obraz ozdobiony XVII-wieczną sukienką i licznymi wotami, co świadczy o jego wielowiekowym kulcie. Synagoga zbudowana w latach 1875-1904, przy rynku – obecnie biblioteka.
Cmentarz rzymskokatolicki: mogiła żołnierzy polskich poległych w 1920 r., groby żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., 2 mogiły mieszkańców Radzanowa zamordowanych przez hitlerowców na Kalkówce (Mława) 17-18 stycznia 1945 r. Grodzisko zwane „Zamkiem”, pierścieniowate, z wałami o wysokości do 2,5 m. Otoczone częściowo fosą. Datowane na XIV i XV w. Pozostałości murowanych fundamentów zaniku Radza-nowskich wzmiankowanego w 1543 r.

5 km na płd. – Gradzanowo Kościelne. We wsi kościół par. pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, wzniesiony w latach 1897-1901 wg proj. Stefana Szyllera, neogotycki, murowany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *