Śladów – Tułowice

Wieś na tarasie zalewowym nad Wisłą, naprzeciw Czerwińska. Wzmiankowana w 1427 r. Na wale przeciwpowodziowym pomnik upamiętniający poległych 18 września 1939 r. 252 żołnierzy WP i 106 osób cywilnych. Hitlerowcy grożąc śmiercią 108 zakładnikom cywilnym zażądali od grupy broniących się w Sla-dowie żołnierzy polskich poddania się. Gdy nasi żołnierze złożyli broń, niemieccy żołnierze rozstrzelali zarówno żołnierzy, jak i cywilów. Z egzekucji uratowały się dwie osoby cywilne – świadkowie zbrodni wojennej.

We wsi kilka dębów i topól – pomników przyrody.

6 km na płd. od Siadowa – Tułowice. Wieś wzmiankowana w 1361 r. jako własność rycerska. Dwór wzniesiony ok. 1800 r. dla Lasockich zapewne wg proj. Hilarego Szpilowskiego. Często zmieniał właścicieli. Po II wojnie światowej opuszczony i zdewastowany. Od 1980 r. własność Andrzeja Zemplińskiego-Novaka artysty malarza, specjalizującego się w malowaniu scen z udziałem koni. Został pieczołowicie odtworzony. Klasycystyczny dwór jest budowlą na rzucie prostokąta, murowaną i tynkowaną, ozdobioną boniowaniem, parterową z piętrową częścią środkową. Pośrodku elewacji frontowej umieszczony jest ryzalit ujęty parami pilastrów toskańskich i zwieńczony trójkątnym szczytem, a w elewacji ogrodowej portyk wsparty na czterech kolumnach jońskich, również zwieńczony trójkątnym szczytem. Wewnątrz na uwagę zasługuje posadzka wykonana w fabryce mebli artystycznych w Henrykowie, dekoracja sztukatorska wykonana przez Wiesława Winklera oraz dekoracja malarska salonu wykonana przez Roberta Stpi-czyńskiego. Dwór otacza starannie utrzymany park krajobrazowy Z okazami starodrzewu. Na wsch. od dworu po 1980 r. wzniesiono powozownię i stajnię zgodnie z wymogami budownictwa gospodarczego z przełomu XVIII i XIX w., gdzie umieszczono kolekcję powozów polskich, głównie XTX-wiecznych.

Pomiędzy szosą a torami kolejki wąskotorowej głaz pomnik upamiętniający śmierć 19 września 1939 r. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego podczas walk nad Bzurą.

Gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki był uczestnikiem walk legionowych (należał do sławnej „siódemki” Władysława Zygmunta Beliny-Prażmowskiego, która 6 sierpnia 1914 r. wkroczyła w Michałowicach do Kongresówki i rozpoczęła szlak bojowy Legionów), w okresie międzywojennym dowodził Nowogródzką Brygadą Kawalerii, w czasie walk wrześniowych dowodził grupami operacyjnymi „Czersk”, a następnie „Skotnicki” (utworzonej z resztek Pomorskiej Brygady Kawalerii). W czasie przeprawy przez Bzurę został ciężko ranny i po kilku godzinach zmarł. Był jednym z 4 generałów polskich poległych w walce z Niemcami w czasie wojny obronnej w 1939 r. Ten sam pomnik upamiętnia także 42 żołnierzy WP i 5 mieszkańców Tułowic rozstrzelanych przez hitlerowców 18 września 1939 r.

Nad skanalizowaną rzeką Łasicą, w niewielkim lasku Osada Puszczańska PTTK, węzeł szlaków pieszych i rowerowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *