Słupno

SŁUPNO – Wieś nad rzeczką Słupianką (prawy dopływ Wisły). Siedziba urzędu gminy.

Dawna własność (od poł. XII w.) zakonu norbertanek z Płocka. W czasie wojny polsko-rosyjskiej 20-23 września 1831 r. stacjonowały tu wojska polskie.

21 września 1831 r. odbyło się tu posiedzenie rady wojennej pod przewodnictwem gen. Macieja Rybińskiego, na której sformułowano wniosek do polskiego Sejmu o zaprzestaniu dalszej walki zbrojnej wobec znacznej przewagi Rosjan. Wniosek ten został zatwierdzony dwa dni później na ostatniej sesji tegoż Sejmu w Płocku. W latach 1940-41 w miejscowej szkole przetrzymywani byli przez hitlerowców dwaj płoccy hierarchowie kościelni: arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski i biskup sufragan Leon Wetmański (zamordowani potem przez Niemców w obozie w Białutach koło Działdowa).

Kościół par. pw. św. Marcina drewniany, wzniesiony w 1753 r., konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Trójnawowy, z węższym zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Na kalenicy ośmioboczna wieżyczka z sygnaturką zwieńczona kopulastym hełmem. Wewnątrz renesansowy ołtarz główny z pocz. XVII w. i manierystyczny ołtarz boczny w formie wielkiego feretronu ustawionego w mensie ołtarzowej, pochodzący z kościoła Norbertanek w Płocku. W kruchcie krucyfiks z pocz. XV w. o ekspresyjnie wygiętym korpusie. Dzwonnica z przełomu XIX i XX w., drewniana, wsparta na 3 ustawionych szeregowo słupach. Nakryta dachem dwuspadowym.

Grodzisko wczesnośredniowieczne położone 2 km na płd. zach. od kościoła nad brzegiem Słupianki. Czworoboczne o zaokrąglonych narożnikach i wymiarach 90 na 75 m. Otoczone wałem o szerokości podstawy do 25 m i wysokości do 4 m. Datowane na XI w. Grodzisko wczesnośredniowieczne położone 2 km na płn. datowane na VI-VII w., zwane „Górą Zamkową” lub „Okopem”. Zachowany fragmentarycznie wał wzmocniony kamieniami polnymi. W lesie pomnik z 1947 r. w miejscu powieszenia przez hitlerowców 20 mieszkańców Słupna 28 sierpnia 1942 r.

W pobliżu rezerwat przyrody „Kępa Wykowska” utworzony w 1994 r. na powierzchni 248 ha w celu ochrony wysp, łach i wód Wisły.

4 km na płn. – Miszewko Strzałkowskie. Wieś wzmiankowana w 1434 r. Kościół par. pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany w latach 1910-20, neogotycki, murowany z cegły, jedno-nawowy, wg proj. Józefa Piusa Dziekońskiego. Wewnątrz m.in. drewniana, rokokowa chrzcielnica z 1761 r. Dzwonnica murowana wzniesiona w latach trzydziestych XX w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *