Stare Radzikowo

7 km na płn. od Czerwińska nad Wisłą – Stare Radzikowo. Wieś wzmiankowana w 1221 r. jako własność książęca. Ośrodek tradycyjnej kultury ludowej (tkactwo).

Na płn. krańcu wsi grodzisko o nazwie „Gaik”, z VI—VII w., założone na miejscu osady z okresu kultury łużyckiej. Kopcowate, o wymiarach 30 na 45 m. Wał zewnętrzny rozkopany. Ok. 750 m na zach. od kościoła drugie grodzisko, zwane „Okop”, datowane na XII w., pierścieniowate, wał rozkopany.

Kościół par. pw. św. Jana Chrzciciela, drewniany, zbudowany w latach 1712-39. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Na kalenicy czworoboczna wieżyczka – sygnaturka. Wyposażenie wnętrza m.in. barokowe z początku XVIII w.

4 km na płn. zach. od Czerwińska – Gawarzec Górny. Wieś, gniazdo rodowe Gawareckich, z których wywodził się Wincenty Hipolit Gawarecki (1788-1852) – zasłużony badacz tej części Mazowsza.

Park podworski z 1 poł. XIX w. położony nad zakolem rzeczki Gawarek. W parku aleja kasztanowców, pomnikowe świerki i dęby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *