STRZEGOWO OSADA

STRZEGOWO OSADA – Wieś nad rzeką Wkrą. Siedziba urzędu gminy. We wsi duży zakład mleczarski.

Wzmiankowana w dokumencie księcia płockiego Bolesława III z 1349 r. jako osada na skraju borów zawkrzańskich. W XV w. erygowana była tu parafia.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej 21 sierpnia 1920 r. w rejonie wsi miała miejsce zacięta bitwa pomiędzy polskim 115 pułkiem ułanów z 8 Brygady Kawalerii gen. Kamickiego (V armia WP) z oddziałami bolszewickimi z IV armii. W latach 1941-43 hitlerowcy urządzili tu getto, w którym przetrzymywano 2000 Żydów z okolicznych miejscowości.

Kościół par. pw. św. Anny, drewniany, wzniesiony w 1756 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Trójnawowy, z prezbiterium silnie wydłużonym, zamkniętym trójbocznie. Na kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz ołtarz główny manierystyczny z pocz. XVII w. Pozostałe wyposażenie głównie późnobarokowe. Dzwonnica z XIX w., na rzucie kwadratu, konstrukcji słupowej, oszalowana z olistwowaniem. Jednokondygnacyjna. W górnej części ścian po 4 otwory dzwonowe. Obok kościoła dwa dęby szypułkowe o obwodach pni 560 i 420 cm.

Przed zespołem szkół popiersia ich patronów: ppłk. Antoniego Załęskicgo „Torfa” – komendanta podokręgu „Wkra” BCh, oraz św. Stanisława Kostki.

W pobliżu ośrodka kultury pomnik poległych za ojczyznę w latach 1918-20 wystawiony w 1989 r. w miejscu nie istniejącego już, przedwojennego obelisku upamiętniającego żołnierzy 115 pułku ułanów poległych 21 sierpnia 1920 r. Nowy pomnik został zaprojektowany przez miejscowego rzeźbiarza pana Stępkowskiego. Obelisk ozdobiony jest trzema płaskorzeźbami, w środkową wkomponowany jest portret marszałka J. Piłsudskiego na tle orła. Na budynku policji tablica poświęcona ppłk. Antoniemu Załęskiemu „Torfowi”.

Na cmentarzu rzymskokatolickim mogiły żołnierzy polskich ze 115 pułku ułanów poległych w 1920 r. oraz żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r.

Cmentarz żydowski założony w XIX w. Ogrodzony, zachowało się kilkanaście nagrobków (macew), z których najstarszy pochodzi z 1911 r.

Drewniany wiatrak paltrak z przełomu XIX i XX w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *