Święcieniec

W odległości 2 km na płn. zach. od Pepłowa – Święcieniec. Wieś, dawna własność kapituły płockiej. W poł. XV w. nazywana Misze-wo św. Wincentego. Kościół par. pw. św. św. Anastazego i Wincentego, drewniany, wzniesiony w 1724 r., przebudowany w 1905 r. Konstrukcji zrębowej, oszalowany. Jednonawowy, z wydzielonym zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Nakryty dachami dwuspadowymi. Na kalenicy wysoka, ośmioboczna, w górnej części ażurowa wieżyczka – sygnaturka. Wyposażenie wnętrza późnobarokowe.

Obok kościoła kostnica z poł. XIX w., drewniana, konstrukcji sumikowo-łątkowej, oszalowana. Na planie kwadratu, salowa. Dach dwuspadowy.

Na cmentarzu przykościelnym pomnikowe jesiony wyniosłe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *