ŻUROMINEK

ŻUROMINEK

Wieś. Wzmiankowana w 1247 r. jako własność katedry płockiej.

W 1497 r. podarowana przez biskupa płockiego Piotra z Chodkowa kapitule płockiej, której własnością była do 1795 r. Od 1578 r. używana była nazwa Żuromin Kapitulny.

Kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, drewniany, wzniesiony w 1754 r., konstrukcji zrębowej, oszalowany ozdobnie z olistwowaniem. Wewnątrz otynkowany. Trójnawowy, z wyodrębnionym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Na kalenicy ośmio-boczna sygnaturka, ażurowa, nakryta hełmem cebulastym. Wewnątrz 2 ołtarze boczne rokokowe z 1754 r. W prawym cieszący się lokalnym kultem obraz Matki Boskiej pochodzący z XIX w.

Przy kościele rosną stare lipy. W pobliżu kościoła pomnik 24 mieszkańców wsi – ofiar II wojny światowej.

Na cmentarzu par. mogiła żołnierzy polskich z 20 DP poległych 4 września 1939 r. oraz grób ppłk. Antoniego Załęskiego „Torfa” zamordowanego przez hitlerowców w Ciechanowie 13 maja 1943 r.

Antoni Załęski urodził się w Żurominku w 1911 r. Byt działaczem politycznym, członkiem Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”, a podczas ii wojny światowej organizatorem i komendantem podokręgu Batalionów Chłopskich „Wkra”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *