Cieśle

Wieś nad rzeczką Mołtawą.

Murowany dwór z końca XIX w., przypominający budowle szwajcarskie. Od frontu parterowy, od strony ogrodowej piętrowy. W pobliżu murowane budynki gospodarcze z końca XIX w., spichlerz i chlew. Park krajobrazowy z 2 poł. XIX w., przekomponowany w XX w., wykorzystujący urozmaicony, nierówny teren. W parku podwójny szpaler kasztanowców, stare jesiony i dęby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *