Zakrzewo Kościelne

W odległości 2 km od Kępy Polskiej – Zakrzewo Kościelne. Wieś. Tradycyjny ośrodek wyplatania koszy wiklinowych. Wzmiankowana w 1400 r. jako Zakrzewo Major. Drewniany kościół par. pw. św. św. Piotra i Pawła, wzniesiony w 1619 r., przebudowywany w XIX i XX w. Trzynawowy z węższym zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Dachy dwuspadowe kryte gontem. Na kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz belka tęczowa z datą 1540 i rzeźbami gotyckimi przedstawiającymi Chrystusa na krzyżu w otoczeniu świętych, barokowy ołtarz główny z ok. 1640 r. i obraz „Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny” z 1642 r. W kościele także portret trumienny i wykonane z brunatnego marmuru epitafium Marcina Lasockiego zmarłego w 1619 r.

Dzwonnica z XVIII w., drewniana, konstrukcji słupowej, oszalowana z olistwowaniem. Na rzucie zbliżonym do kwadratu. Jednokondygnacyjna, rozszerzająca się ku dołowi. W górnej części ścian po 2 otwory dzwonowe. Dach namiotowy kryty gontem.

W pobliżu cmentarz par., na którym mogiły żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 r., mieszkańców wsi zamordowanych w czasie II wojny światowej przez potomków niemieckich kolonizatorów oraz 6 harcerzy zabitych przez hitlerowców 13 września 1939 r. za rzekome postrzelenie żołnierza Wehrmachtu.

W pobliżu rezerwat przyrody „Wyspy Zakrzewskie” utworzony w 1994 r. na powierzchni 310 ha w celu ochrony wysp, łach i wód Wisły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *