Gródkowo

W odległości 3 km na płn. od Rębowa – Gródkowo. Wieś pomiędzy Wyszogrodem a Kobylnikami. Pierwotna nazwa wsi Grodkowo. Dwór wzniesiony w poł. XIX w. dla Dziewanowskich i rozbudowany na pocz. XX w. Starsza część o cechach klasycyzmu i neorenesansu, murowana z cegły i tynkowana, parterowa znajduje się obecnie w stanie ruiny. Nowsza część, neorenesansowa, murowana i tynkowana, piętrowa, nakryta dachem dwuspadowym, zdewastowana. W pobliżu murowana oficyna z 1918 r. Resztki rozległego parku krajobrazowego z gazonem i szpalerem kasztanowców.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *