Drwały

Grodzisko wczesnośredniowieczne.

4 km na zach. drogami gruntowymi – Drwały. Wieś nad Wisłą. Wzmiankowana w poł. XIII w. jako własność benedyktynów z Płocka. Na początku XIX w. jeden z ośrodków kolonizacji niemieckiej. W pobliżu Wisły grodzisko wczesnośredniowieczne zwane „Okrągłą Górą”. Pierścieniowate o wymiarze 125 na 75 m. Wał o wysokości 3 m, fosa łącząca się z jarem. Datowane na trzy fazy osadnicze VI, VII-VIII i XI w. Utożsamiane z pierwotnym grodem wyszogrodzkim. Zniszczone przez przekopanie umocnień ziemnych w czasie II wojny światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *