Mała Wieś

MAŁA WIEŚ

Wieś, siedziba urzędu gminy.

Wzmiankowana w 1435 r. Na przełomie XVIII i XIX w. należała do Franciszka Nakwaskiego (1771-1848), senatora Królestwa Polskiego, oraz jego żony Anny z Krajewskich Nakwaskiej (1781-1851) – pisarki, kronikarki życia towarzyskiego i obyczajowości Polski 1 poł. XIX w., autorki „Wspomnień z czasów pruskich i Księstwa Warszawskiego”, „Anieli” i „Opowieści babuni”. W 1898 r. we wsi wybudowana została cukrownia, którą rozbudowano po 1945 r.

Zabudowania dworskie. Murowana obora z przełomu XIX i XX w. Drewniany spichlerz z pocz. XIX w. Park podworski, krajobrazowy z 1 poł. XIX w. W parku okazy starodrzewu i drzew egzotycznych (tulipanowiec amerykański, miłorząb japoński, modrzewie, lipy, świerki, buki). Park miał rozbudowany system wodny z 5 kanałami, liczne mostki, posągi, altanki, domek szwajcarski i oranżerię.

Murowana cukrownia z 1898 r., zniszczona w 1915 r., odbudowana w okresie międzywojennym. Dworek murowany, zbudowany ok. 1900 r. Dwa murowane budynki magazynowe z przełomu XIX i XX w. Cztery domy dla pracowników z 1925 r„ murowane.

2 km na płd. zach. – Brody Małe. We wsi park podworski ukształtowany na przełomie XIX i XX w. z aleją dojazdową i okazami starodrzewu. W pobliżu budynku leśnictwa cis drzewiasty o obwodzie pnia 136 cm i wysokości 9 m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *