Joniec

Joniec. Wieś położona nad Wkrą, siedziba urzędu gminy. Wzmiankowana w XI w. pod nazwą Juniec. Od XI do końca XVIII w. własność biskupów płockich. Pozostałością po dawnym grodzie obronnym są jego resztki przy przeprawie przez rzekę.

Klasycystyczny kościół par. pw. św. Ludwika wzniesiony w 1784 r. kosztem biskupa płockiego Michała Jerzego Poniatowskiego. Murowany z cegły i tynkowany, jednonawowy. Fasada rozczłonkowana parami pilastrów toskańskich. Wewnątrz malowidła z 1912 r. wykonane przez Władysława Drapiewskiego. Przed kościołem późnogotycka kropielnica granitowa z XV-XVI w. Obok kościoła murowana dzwonnica klasycystyczna w 1784 r. Nad wejściem do dzwonnicy umieszczona jest kamienna tablica ufundowana przez Michała Jerzego Poniatowskiego, biskupa płockiego, przewodniczącego Komisji Edukacji Narodowej w 1784 r. Wyryte na niej są litery w porządku alfabetycznym, cyfry oraz wierszowana inskrypcja mówiąca o pożytkach płynących z nauki umożliwionej przez rząd. Podobna tablica ufundowana także przez biskupa M. J. Poniatowskiego, zawierająca litery, miary i wersety z katechizmu, umieszczona jest na katedrze w Kielcach.

Na cmentarzu kościelnym klasycystyczny nagrobek Antoniego Poniatowskiego z 1838 r.

We wsi groby polskich żołnierzy poległych w 1920 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *