Królewo

Królewo. Wieś w pobliżu Wkry, wzmiankowana w 1425 r. jako własność biskupów płockich. Kościół par. pw. św. Zygmunta, zbudowany w 1639 r. z fundacji Wojciecha Baranowskiego – biskupa płockiego, przebudowywany wielokrotnie. Konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy z wyodrębnionym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Od zach. czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża nakryta ostrosłupowym hełmem. Na kalenicy sygnaturka. Wewnątrz późnogotycka rzeźba przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem i cieszący się lokalnym kultem obraz przedstawiający św. Zygmunta z XVII w. przyozdobiony sukienką z XVIII w. Drewniana dzwonnica z XIX w. na planie kwadratu, jednokondygnacyjna. W dolnej części szeroki okap, w górnej części ścian pary dużych otworów dzwonowych. Dach namiotowy.

Na cmentarzu rzymskokatolickim zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych 14-15 sierpnia 1920 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *