Kiełpin Poduchowny

2 km na wsch. od skrzyżowania dróg – Kiełpin Poduchowny. We wsi na cmentarzu: mogiły (głównie zbiorowe) żołnierzy polskich z armii „Poznań” i „Pomorze” poległych we wrześniu 1939 r. (w tym symboliczna gen. bryg. Mikołaja Bołtucia), pomnik z 1962 r. poświęcony ok. 2500 żołnierzom polskim, w tym z 6 Pułku Strzelców Konnych z Żółkwi, 8 Pułku Strzelców Konnych, 12 pułku ułanów i 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, pomnik z brązową płaskorzeźbą przedstawiającą orła i ułana w czasie szarży poświęcony 105 poległym we wrześniu 1939 r. żołnierzom z 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, pomnik lotników alianckich zestrzelonych nad Łomiankami 18 września 1944 r., groby partyzantów AK ze zgrupowania „ Kampinos ” poległych w czasie II wojny światowej.

W odległości 1 km na płn. wsch. od wsi rezerwat przyrody Jezioro Kiełpińskie – utworzony w 1988 r. na powierzchni 20,54 ha, aby ochronić starorzecze Wisły z charakterystyczną fauną i florą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *