Łomna

1 km na płn. wsch. Łomna. Wieś wzmiankowana w 1155 r. jako Łomny Wielkie – wtedy posiadłość kanoników regularnych Z Czerwińska. Od 1798 r. własność Antoniego Trębickiego, którego trzech synów walczyło w szeregach rosyjskich przeciw powstaniu listopadowemu (jeden z nich – Stanisław – jako generał zginął w czasie „nocy listopadowej”).

Kościół par. pw. św. Mikołaja wzniesiony w latach 1870-72 wg proj. Henryka Marconiego, murowany i tynkowany, jednonawowy, z wydzielonym prezbiterium, późnoklasycystyczny. Wewnątrz obrazy przedstawiające św. św. Kazimierza, Petronellę i Hieronima – kopie obrazów włoskich z XVII w.

Kaplica grobowa Trębickich z 2 poi. XIX w., znajdująca się na dawnym cmentarzu. Murowana i tynkowana, klasycystyczna. Zdewastowany park krajobrazowy założony w XIX w. otaczający rozebrany po II wojnie światowej dwór Trębickich.

W Łomnej-Lesie działa od 1972 r. stacja badawcza Instytutu Zoologii. W dwóch budynkach znajdują się pracownie naukowe oraz magazyn, w którym zgromadzona jest, niestety, na ogół niedostępna dla zwiedzających jedna z najbogatszych w Europie Środkowej zoologicznych kolekcji muzealnych. Zgromadzono ok. 6 milionów egzemplarzy spreparowanych zwierząt, głównie owadów (ok. 5 min), a także ptaków (ok. 40 tys.). Przechowywane są słynne kolekcje zwierząt przejęte przez placówkę, m.in. zbiór chrząszczy zgromadzony w okresie międzywojennym przez Tetenbauma, dwie kolekcje mięczaków (Lubomirskich i Slósarskiego), zbiór pajęczaków (Kulczyckiego). Polska jest jednym z niewielu krajów w Europie, który nie posiada narodowego muzeum przyrodniczego. Przed II wojną światową był zamiar powołania takiej placówki, a jej siedzibę zaprojektował inż. arch. Marian Spychalski – późniejszy marszałek Polski i przewodniczący Rady Państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *