Klimat

Klimat

Klimat opisywanego obszaru ma charakter przejściowy od kontynentalnego do atlantyckiego. Temperatury na ogół osiągają średnie wielkości krajowe. Niższe występują jedynie na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Średnia temperatura stycznia wynosi ok. -3°C, lipca ok. 18°C. Okres wegetacji roślin trwa 200-220 dni, przy czym dłuższy jest w zach. części opisywanego obszaru. Opady roczne wynoszą ok. 550-600 mm, a mniejsze są jedynie na terenie Kotliny Warszawskiej – poniżej 500 mm.

Liczba dni z temperaturą ujemną w skali Celsjusza wynosi od 35 do 60.

Pokrywa śnieżna utrzymuje się od 50 do 80 dni.

Przeważają wiatry zachodnie. Stosunkowo rzadko obserwuje się trąby powietrzne, nawałnice i gradobicia. Najwięcej dni bezwietrznych jest na terenie Kotliny Warszawskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *