Sieć wodna

Sieć wodna

Opisywany obszar leży w całości w dorzeczu Wisły. Główne rzeki przepływające przez Mazowsze to Wisła i jej dopływy: Narew, Bzura, Świder, Skrwa Prawa i Skrwa Lewa. Większe dopływy Narwi to: Bug, Wkra, Orzyc i Omulew, Wkry – Płonka, Raciąż-nica, Mławka, Łydynia i Sona, Bugu – Liwiec, Rządza i Brok, u Bzury – Pisia i Utrata. Na płn. od Warszawy znajduje się węzeł hydrograficzny, czyli miejsce, do którego z różnych kierunków spływają wody rzek Wisły, Narwi (wśród nich wody Bugu i Wkry) i Bzury.

Rzeki Mazowsza na ogół nie są uregulowane. Jedynie niektóre mają obwałowania przeciwpowodziowe. Rzeki były wielokrotnie źródłem katastrofalnych powodzi – ostatnio Narew w 1979 r. (zalanie Pułtuska) i Wisła w 1982 r. (zalanie Płocka-Radziwia). Jeziora występują jedynie w okolicach Gostynina (Pojezierze Gostynińskie), Sierpca (Równina Urszulewska, Pojezierze Dobrzyńskie) i Lidzbarku (Równina Urszulewska). Największe naturalne zbiorniki wodne to jeziora: Lidzbarskie Wielkie, Urszulewskie, /dworskie, Lucieńskie, Białe, Górskie i Ciechomickie. Wzdłuż większych rzek, np. Wisły i Bugu, znajdują się jeziora powstałe w zagłębieniach utworzonych przez nieczynne już koryta tych rzek. Należą do nich m.in. jeziora: Kiełpińskie, Dziekanowskie, Klucz i Bużysko.

Wśród sztucznych zbiorników wodnych największe są dwa Włocławski na Wiśle (o pow. 7000 ha i 60 km długości) oraz Jezioro Zegrzyńskie na Narwi (o pow. 3000 ha i 40 km długości). Do mniejszych należą zbiorniki na Skrwie Lewej (Soczewka) i Pisi Tucznej (Grzymek).

Stosunkowo dużo jest stawów rybnych tworzących nieraz spore kompleksy, natomiast mało jest kanałów wodnych.

Znaczenie żeglugowe ma jedynie Kanał Żerański łączący Wisłę (od osiedla Żerań) i Narew (Nieporęt). Inne kanały pełnią w zasadzie funkcje odwadniające.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *