Kraszewo

Kraszewo – Wieś. Miejsce dawnego osadnictwa, którego pozostałością jest kurhan – zapewne grobowiec wodza plemiennego z X w. p.n.e., oraz cmentarzysko z przełomu er starożytnej i nowożytnej (okres późne/lateński i wczesnorzymski). Znajdują się one w płn.-wsch. części wsi.

Kościół par. pw. Świętej Trójcy i św. Wawrzyńca zbudowany w XVI w. (murowane: kaplica płn., zakrystia i prezbiterium) i uzupełniony o drewnianą nawę w XVII w. po zniszczeniu murowanej, gotyckiej podczas wojen szwedzkich. Na zewnątrz kaplicy w ścianach wmurowane kule armatnie, a na zewnętrznej ścianie zakrystii pozostałości zegara słonecznego z XVII w. i napisów z 1646 r. Wnętrze jednonawowe, wyposażenie głównie barokowe z XVIII w., m.in. ołtarz główny z obrazem przedstawiającym Świętą Trójcę, ambona wyrzeźbiona w jednym pniu drzewa lipowego, wsparta na figurze anioła, drewniany nagrobek Jana Franciszka Kucharskiego herbu Zaremba (zm. w 1755 r.), z dokładnie ukazanymi elementami polskiego stroju szlacheckiego oraz staropolskim napisem (dalekim od współczesnych zasad ortografii). Jest on jedynym na Mazowszu Północnym przykładem drewnianego nagrobka figuralnego wyrzeźbionego z jednej potężnej kłody. Obok drewniana dzwonnica z XVII-XVIII w., konstrukcji słupowej, częściowo oszalowana, nakryta dachem krokwiowym z gontem. W górnej części ścian obramowane prześwity. Na cmentarzu przykościelnym grób Brunona Kicińskiego (patrz Ojrzeń) i jego córki Heleny (zm. 1853), wykonany z piaskowca z umieszczonym na cokole herbem Rogala.

Na cmentarzu rzymskokatolickim mogiła żołnierzy poległych w 1920 r., z kamiennym obeliskiem wystawionym w 1937 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *