Kucice

Kucice. We wsi kościół par. pw. św. Michała Archanioła, zbudowany w 1783 r. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Na rzucie ośmioboku, z wnętrzem jednoprzestrzennym. Nakryty dachem ośmiopołaciowym z gontem. Na kalenicy ośmioboczna sygnaturka. Wewnątrz ołtarz główny wczesnobarokowy z poł. XVII w., ołtarze boczne barokowe z pocz. XVIII w., baptysterium i\ ambona późnorenesansowe z XVII w. Na belce tęczowej data budowy kościoła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *