Miszewo Murowane

Wieś wzmiankowana w XIV w., w 1439 r. nazwana Miszewo Wszystkich Świętych.

Kościół par. pw. Wszystkich Świętych, murowany, z 1 poł. XV w., zbudowany na planie krzyża greckiego, przebudowany w 1780 r. (barokowa fasada i barokowe szczyty ramion krzyża, zamiana dachu ośmiopołaciowego na kopułę oraz otynkowanie) i w XIX w. W murze zewnętrznym wmurowane są liczne kule kamienne i koła młyńskie. W ramionach krzyża umieszczone są prezbiterium, kruchta, zakrystia i kaplica. Nawa ma kształt ośmioboku i nakryta jest kopułą z latarnią. Wewnątrz rokokowe: ołtarze, ambona, chrzcielnica i figura Ukrzyżowanego Chrystusa (w ołtarzu głównym) – wszystkie z 2 poł. XVIII w. Wejście do zakrystii zdobi kamienny portal gotycki.

Dzwonnica z przełomu XIX i XX w., wsparta na 3 słupach ustawionych szeregowo, nakryta dachem dwuspadowym.

Dwór z pocz. XX w. zbudowany dla Tadeusza Lasockiego. Murowany, tynkowany, parterowy z piętrową częścią środkową i mieszkalnym poddaszem. Na planie prostokąta, z czterokolumnowym portykiem pośrodku. Dach czterospadowy. Obecnie mieści się tu ośrodek pomocy społecznej. Obok dworu murowane budynki gospodarcze z końca XIX w.: czworaki, obora i spichlerz. Rozległy park geometryczno-krajobrazowy założony w poł. XVIII w. z licznymi drzewami pomnikowymi.

Duże cmentarzysko grobów kloszowych i skrzynkowych. Grodzisko wczesnośredniowieczne usytuowane przy drodze do Borowic. O kształcie niewielkiego kopca o wysokości 10 m z platformą o średnicy 8,5 m. Wokół fosa o głębokości ok. 1 m.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *