Nowe Wymyśle

Wieś założona jako Wymyśle Niemieckie w latach 1762-64 przez mennonitów wywodzących się z Fryzji, a przybyłych tu z okolic Grudziądza i Drezdenka. W końcu XIX w. mieszkało tu 359 osób – wyłącznie mennonici.

Zbór mennonicki, murowany, tynkowany, zbudowany po 1860 r. w miejscu spalonego drewnianego zboru z 2 poł.

XVIII w. Jest budowlą parterową, ozdobioną boniowaniem i profilowanymi obramieniami okien. Fasada z ostrołukowym oknem zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Obecnie budynek jest w złym stanie i służy jako magazyn.

Cmentarz mennonicki, zaniedbany, otoczony zrujnowanym murowanym ogrodzeniem. Zachowało się kilkanaście nagrobków wykutych w kamieniu, betonowych, lastrykowych i żeliwnych, niektóre mają sentencje napisane w języku niemieckim. Najstarszy nagrobek z ok. 1900 r.

Kilkanaście drewnianych domostw, na które składają się domy mieszkalne i połączone z nimi obory, wszystkie z XIX w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *