Nowy Troszyn i Troszyn Polski

Skrzyżowanie z drogą do Troszyna.

5 km na płn. od skrzyżowania – zespół wsi: Nowy Troszyn i Troszyn Polski.

Nowy Troszyn zwany był dawniej Troszynem Niemieckim. Utworzony został w 1759 r. po osiedleniu się tutaj mennonitów.

Dawny kościół ewangelicki, murowany, zbudowany w latach dwudziestych XX w., obecnie magazyn.

W pobliżu Nowego Troszyna rezerwat przyrody „Ławice Troszyń-skie” utworzony w 1994 r. na powierzchni 114 ha – ostoja ptaków siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.

W Troszynie Polskim kościół pw. św. Leonarda. Wzniesiony w 1636 r., drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Salowy z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Nakryty dachami dwuspadowymi. Na kalenicy czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę. Wewnątrz późnorenesansowe ołtarze: główny i boczny – obydwa z ok. 1640 r., oraz późnorenesansowa ambona z ok. 1640 r. Na belce tęczowej data „AD 1636”. Kościół został starannie wyremontowany na początku lat osiemdziesiątych XX w.

W odległości 4 km na płd. wsch. od Troszyna Polskiego – Nowy Wiączemin. Wieś była założona (pod nazwą Wiączemin Niemiecki ) przez mennonitów na terenie okresowo zalewanym przez wody Wisły. Gospodarstwa, dom modlitwy i cmentarz rozmieszczone tu były na kilkunastu sztucznie usypanych wzniesieniach. We wsi zachował się dom modlitwy mennonitów, zbudowany w 1938 r., murowany z cegły, nakryty dwuspadowym dachem, neoromański, obecnie kościół fil. rzymskokatolicki. Zachował się także cmentarz mennonicki, ob. zaniedbany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *