Sarbiewo

Sarbiewo. Wieś nad Raciążnicą, wzmiankowana w 1403 r. Gniazdo rodowe Sarbiew-skich herbu Prawdzie. Kościół par. pw. św. Stanisława Biskupa, drewniany, zbudowany w 2 poł. XVII w., kilkakrotnie przebudowywany. Siedziba jednej z najstarszych parafii na Mazowszu. Konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem. Trójnawowy, Z węższym zamkniętym trójbocznie prezbiterium. Na kalenicy sygnaturka. Wewnątrz wyposażenie barokowe i neobarokowe oraz tablica z 1888 r. upamiętniająca pochodzącego z Sarbiewa Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (1595-1640), jezuitę, poetę no-wolacińskiego z epoki baroku, autora wielu utworów poświęconych Mazowszu (m.in. „Oda do Narwi”), teoretyka literatury, kaznodzieję nadwornego króla Władysława IV Wazy, wykładowcę w szkołach jezuickich (m.in. w Pułtusku). Obok kościoła dzwonnica drewniana zbudowana w XVIII w. na planie kwadratu, jednokondygnacyjna, konstrukcji słupowo-rygłowej, oszalowana Z olistwowaniem. W górnej części ścian naprzemianlegle po 3 lub 2 otwory dzwonowe. Cmentarz przykościelny z nagrobkami z XIX w. i stare drzewa. Na płd. od kościoła pomnik Sarbiewskiego odsłonięty w 1958 r. (na nim błędna informacja mówiąca, Że był poetą epoki odrodzenia – zamiast baroku), a w jego pobliżu pomnik-tablica Tadeusza Kościuszki odsłonięty w 1917 r.

1 km na wsch. od skrzyżowania dróg – Dłużniewo. We wsi późnoklasycystyczny dwór z 2 poł. XIX w. Murowany z cegły, tynkowany, z boniowanymi pilastrami. Parterowy z mieszkalnym poddaszem, z ryzalitem pośrodku. Park krajobrazowy z XIX w.

1 km na zach. od skrzyżowania dróg – Galomin. Wieś nad Raciążnicą, z parkiem podworskim z XIX w.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *